Pemberian Maklumat
UEM Edgenta komited terhadap standard profesionalisme, kejujuran, integriti dan etika yang tinggi dalam menjalankan perniagaan dan operasinya. Oleh itu, adalah penting untuk kita menyedari semua pelanggaran kepatuhan, terutama yang melanggar undang-undang atau Prinsip Perniagaan Syarikat.
Dasar Pemberian Maklumat UEM Edgenta menyediakan satu mekanisme yang selamat kepada warga UEM Edgenta dan orang awam untuk melaporkan pelanggaran kepatuhan yang disyaki berlaku. Mana-mana individu yang mempunyai maklumat atau menyedari apa-apa kelakuan yang tidak wajar sama ada yang akan berlaku, sedang berlaku atau telah berlaku dalam Kumpulan UEM Edgenta adalah digalakkan untuk membuat pendedahan dengan melaporkan perkara tersebut secara bertanggungjawab, tanpa rasa takut terhadap sebarang tindakan yang boleh dikenakan.

Harap maklum bahawa pendedahan maklumat anda akan disiasat mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Sokongan anda akan dapat membantu kami untuk memenuhi aspirasi menjadi warga kerja dan orang awam yang bertanggungjawab.
Perlindungan kepada Pemberi Maklumat
  1. Semua pihak berkepentingan Syarikat termasuk pengarah, pegawai, dan warga kerja UEM Edgenta serta orang awam boleh membuat Pendedahan Terlindung di bawah Dasar ini. Tiada perlakuan yang tidak adil akan diberikan kepada Pemberi Maklumat setelah Pendedahan Terlindung di bawah dasar ini dibuat.
  2. UEM Edgenta, sebagai dasar, mengutuk sebarang jenis diskriminasi, gangguan, penganiayaan atau apa-apa amalan pekerjaan lain yang tidak adil yang dikenakan ke atas Pemberi Maklumat.
  3. Pemberi Maklumat akan dilindungi sepenuhnya daripada sebarang amalan yang tidak adil seperti dikenakan tindakan pembalasan, ugutan atau intimidasi penamatan/penggantungan perkhidmatan, tindakan tatatertib, pemindahan, penurunan pangkat, penolakan kenaikan pangkat, atau yang seumpamanya, termasuk sebarang penggunaan kuasa sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi menghalang hak Pemberi Maklumat untuk terus melaksanakan tugasnya, termasuk membuat lebih banyak Pendedahan Terlindung.
  4. Tindakan disiplin akan dikenakan ke atas pelaku, sekiranya Pemberi Maklumat dapat membuktikan bahawa mereka terkesan akibat pendedahan yang dibuat seperti dikenakan tindakan pembalasan, penganiayaan atau sebarang tindakan yang memudaratkan setelah pendedahan dibuat di bawah dasar ini.
  5. Jika Pemberi Maklumat dikehendaki untuk memberikan keterangan dalam prosiding jenayah atau tatatertib, Syarikat akan menguruskan agar Pemberi Maklumat diberi maklum mengenai prosedur tersebut.
  6. Mana-mana kakitangan lain atau orang awam yang membantu dalam siasatan tersebut juga akan mendapat perlindungan yang sama seperti Pemberi Maklumat.
  7. Pendedahan hendaklah dibuat dengan niat baik. Perlindungan sedemikian akan masih diberikan walaupun siasatan kemudian mendapati bahawa Pemberi Maklumat tersebut telah tersilap mengenai fakta, peraturan dan prosedur yang terlibat.
Kelakuan yang Tidak Wajar
Proses Membuat Pendedahan
Semua pihak berkepentingan Syarikat termasuk pengarah, pegawai, dan warga kerja UEM Edgenta Berhad serta orang awam layak membuat Pendedahan Terlindung di bawah Polisi ini. Tiada perlakuan tidak adil akan diberikan kepada Pemberi Maklumat atas Pendedahan Terlindung yang telah dibuat di bawah polisi ini. Jawatankuasa Pemberitahuan Maklumat ini terdiri daripada Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Tadbir Urus & Risiko, Ketua Bahagian Risiko, Integriti & Pematuhan, Ketua Bahagian Kesetiausahaan, Ketua Bahagian Audit Dalaman dan Ketua Bahagian Undang-Undang.
Saluran Pelaporan
Soalan Lazim
© 2024 UEM Edgenta Berhad 196301000166 (5067-M). All Rights Reserved.
Error Message
Contact Us
Vendor Registration
Staff Links
Edgenta Academy
Whistleblowing
Ooops!
Generic Popup